Lijst van activiteiten in 2014
 
3 Januari :  Nieuwjaarsreceptie  

Maand

Video

Voer bestellen

Voer afleveren

 
Jan 23 11-12 21  
Febr 20 8-9 18  
Maart 20 8-9 18  
April   5-6 15  
Mei   3-4 13  
Juni   7-8 17  
Juli   5-6 15  
Aug   2-3 12  
Sept ** 6-7 16  
Okt 16 4-5 14  
Nov 27 1-2 11  
Dec ** 6-7 16  
         
Aanvang Nieuwjaarsreceptie :  19.30 uur
         
Aanvang videoavonden :          19.30 uur
** nog niet bekend